انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

 

با توجه به جدیدالتاسیس بودن رشته مطالعات فرهنگی و رسانه، تشکیل این انجمن دانشجویی می‌تواند در تقویت جایگاه این رشته در فضای دانشگاهی، آگاهی‌بخشی به دانشجویان این رشته (به‌خصوص دانشجویان جدیدالورود) و سایر رشته‌ها درباره ماهیت این حوزه مطالعاتی، ایجاد انسجام بیشتر در فعالیت‌های علمی-دانشجویی و همچنین تقویت ارتباطات علمی بین دانشجویان، اساتید و فارغ‌التحصیلان مفید واقع شود.

تماس با ما از طریق آدرس الکترونیکی زیر امکان‌پذیر است:

anjoman@mcstudies.ir

برگزاری همایش «بازنمایی گروه‌های حاشیه‌ای در رسانه‌ها»

 

همایش «بازنمایی گروه‌های حاشیه‌ای در رسانه‌ها»، روز یک‌شنبه، چهار اردیبهشت ۱۳۹۰ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست تعدادی از پژوهش‌های تخصصی حوزه‌ی بازنمایی ایران در قالب چند پنل تخصصی ارائه می‌شود.

بازنمایی گروه‌های جنسیتی، بازنمایی گروه‌های قومیتی، بازنمایی گروه‌های سنی و بازنمایی گروه‌های خاص از جمله پنل‌های تخصصی این همایش خواهند بود.

در پایان همایش نیز با حضور تعدادی از اساتید حوزه‌ی مطالعات فرهنگی، میزگردی با موضوع نقد و بررسی مطالعات بازنمایی در ایران برگزار می‌شود.

 

Subscribe to Feed