انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

 

با توجه به جدیدالتاسیس بودن رشته مطالعات فرهنگی و رسانه، تشکیل این انجمن دانشجویی می‌تواند در تقویت جایگاه این رشته در فضای دانشگاهی، آگاهی‌بخشی به دانشجویان این رشته (به‌خصوص دانشجویان جدیدالورود) و سایر رشته‌ها درباره ماهیت این حوزه مطالعاتی، ایجاد انسجام بیشتر در فعالیت‌های علمی-دانشجویی و همچنین تقویت ارتباطات علمی بین دانشجویان، اساتید و فارغ‌التحصیلان مفید واقع شود.

تماس با ما از طریق آدرس الکترونیکی زیر امکان‌پذیر است:

anjoman@mcstudies.ir

اساسنامه‌ی انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه

 

این اساسنامه در چارچوب آئین‌نامه اجرایی انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه تهران مصوب هیئت رئیسه دانشگاه و دستورالعمل «شیو‌ه‌نامه تاسیس و فعالیت‌های انجمن‌های علی دانشجویی دانشگاه» که توسط دفتر امور انجمن‌های علمی-دانشجویی تهیه شده و در اجرای مفاد آنها تهیه و تنظیم شده است.


ماده ۱: نام انجمن
نام انجمن عبارت است از «انجمن علمی-دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران »


ماده ۲: اهداف
۲-۱- ایجاد زمینه مناسب برای بروز استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان
۲-۲- نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق برنامه علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان
۲-۳- افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیت‌های علمی و گروهی
۲-۴- بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی
تبصره: انجمن ماهیتی صرفا علمی داشته و هرگونه فعالیت صنفی و سیاسی توسط انجمن ممنوع می‌باشد.


ماده ۳: ارکان انجمن
۳-۱- ارکان انجمن عبارتند از:
الف- شورای مدیریت انجمن
ب- دبیر انجمن
۳-۲- اعضای انجمن از طریق انتخابات ۵ تن از اعضای انجمن را با اکثریت نسبی به‌عنوان شورای مدیریت و دو تن را به‌عنوان عضو علی‌البدل برای مدت یک‌سال انتخاب می‌کنند.
۳-۳- درصورت استعفا یا فراغت از تحصیل یا لغو عضوت و عیره یکی از اعضای اصلی شورا، اولین عضو علی‌البدل جایگزین ولی خواهد شد.


ماده ۴: وظایف شورای مدیریت انجمن
۴-۱- جذب دانشجویان علاقمند و با استعداد و ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت‌های علمی-پژوهشی
۴-۲- برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های انجمن و همکاری برای اجرای آنها
۴-۳- تشکیل کمیته‌ها و بخش‌های مختلف کاری با عضویت و مسئولیت اعضای انجمن و نظارت بر عملکرد آنها
۴-۴- تهیه و تصویب آئیین‌نامه داخلی انجمن
۴-۵- برقراری ارتباط و تبادل تجربیات با انجمن‌های علمی دانشجویی، انجمن‌های علمی تخصصی مشابه و نهادها و موسسات مرتبط با زمینه فعالیت انجمن
۴-۶- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد
۴-۷- انتخاب دبیر انجمن از بین اعضای شورای مدیریت و نظارت بر عملکرد او
۴-۸- شورای مدیریت انجمن مرجع تصویب برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اجرایی انجمن است.
۴-۹- فعالیت شورای مدیریت تا زمانی است که حداقل سه نفر از اعضای شورا امور انجمن را اداره نمایند در غیر این‌صورت باید انتخابات جدید برگزار شود.


ماده ۵: وظایف دبیر انجمن
۵-۱- دبیر انجمن مجری مصوبات شورای مدیریت انجمن بوده و امور اجرایی انجمن و هماهنگی‌های لازم را پیگیری و انجام خواهد داد.
۵-۲- دبیر انجمن، نماینده انجمن در شورای دبیر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده خواهد بود.
۵-۳- دبیر انجمن نماینده انجمن بوده و به‌نمایندگی از شورای مدیریت انجمن مسئولیت انجام مکاتبات و ایجاد اسناد رسمی انجمن و پاسخ‌گویی در قبال آن‌را عهده‌دار خواهد بود.


ماده ۶: شرایط عضویت
۶-۱- اعلام پایندبی به مفاد اساس‌نامه به‌وسیله درخواست و تکمیل فرم عضویت
۶-۲- اشتغال به تحصیل در گروه آموزشی مرتبط با عنوان انجمن در دانشگاه
۳-۶- دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه تهران


ماده ۷
این اساس‌نامه در ۶ ماده و چند بند در تاریخی به‌تصویب اعضای شورای مدیریت انجمن علمی-دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی رسید.

 

Subscribe to Feed